Historie

Lidt historisk om AB Isted

 Huset blev bygget i 1880’erne. Det er ikke meget vi ved om det, men i 1940’erne var der iflg. pålidelig kilde 88 lejligheder med lokum i gården. Der boede 250 personer, hvoraf de 100 var børn.

I løbet af l964 begyndte forhandlingerne om køb af ejendommen og foreningen AB Isted af 1964 blev dannet. Forhandlingerne blev afsluttet og beboerne fik overdraget det endelige skøde på ejendommen i dec.1964, og hermed var Andelsforeningen AB Isted af 1964 en realitet…..

I forhandlingsforløbet havde beboerne samarbejdet med en advokat – dette samarbejde blev en historie med korruption og svindel, som nær havde ruineret nogle af de daværende andelshavere  – men advokaten blev stoppet i tide, inden det gik helt galt.

Små og misligeholdte var lejlighederne men nu kunne beboerne med fordel selv påbegynde forbedringer – og i 1975 startede sammenlægningerne af lejlighederne. Fra 1975 – 1980 blev 40 små lejligheder til 20 store, og i 1987 skete den allersidste sammenlægning. I dag består huset af 49 lejligheder, 4 erhvervslejemål (kiosken er 2 sammenhængende lejemål), fælleslokale, værksted, boilerrum og hestestald. Vi er ca. 75 beboere, hvoraf et vekslende antal børn. Alle lejligheder er toværelses, men der er enkelte, der er indrettet som et eller treværelseslejligheder.

Saneringen:

Det mest dramatiske, der er sket med huset, er saneringen. I 1988-89 fik vi gennemført udendørssanering, der betød renovering af facaden, nyt tag og nye termovinduer. I 1990-91 blev den indvendige sanering gennemført. Alle fik nyt badeværelse og køkken samt fjernvarme. Vægge blev revet ned og bygget op, svampeskader blev udbedret, alle fik lovliggjort deres el eller fik lagt helt nyt og meget andet. Det bliver for omfattende at nævne alt – men det var et meget stort og meget dyrt arbejde og vi slap da heller ikke for en kraftig huslejestigning. Vi har haft stor beboerindflydelse på saneringen og derfor er lejlighederne i de enkelte opgange ofte meget forskelligt indrettet – du kan således ikke være sikker på, at køkkener og badeværelser ligger over hinanden.

En ting bærer alle lejlighederne dog præg af – samtlige beboere på planlægningstidspunktet var enlige eller par uden børn. Det har den kedelige konsekvens, at vi ingen rigtige ideelle børnelejligheder har. Det kan gå med et barn, evt. to mens de er små. I januar 1995 blev gårdene færdige med ny belægning og cykelskure. – Der er så kommet sandkasse, bænke og borde til siden.

I 2016 er huset og taget blevet renoveret og de fleste lejligheder har fået altaner.